Hoppa till innehåll

Om Umeås fina gamla lasarett och varför det är värt att spara

Den 29 januari i år besökte jag Sophiahemmet i Stockholm. Huvudbyggnaden med flera byggnader är ritade av den på sin tid mycket kände och efterfrågade arkitekten av offentliga byggnader, Axel Kumlien. Han har också ritat Grand hôtel i Stockholm, Hagabadet i Göteborg mm. Sophiahemmet https://www.sophiahemmet.se invigdes år 1889. Det är således något äldre än det lasarett som invigdes i Umeå 1907. Sitt namn har sjukhuset efter Drottning Sophia, som tillsammans med Kung Oscar II, lät uppföra sjukhuset vid Valhallavägen på Kungliga Djurgården. Det var, precis som vårt gamla lasarett, ultramodernt för sin tid.


Nu har ett århundrade och betydligt mer passerat. Sophiahemmet har använts för sjukvård, utbildning och administration all denna tid. Idag utförs 6700 operationer per år vid Sophiahemmet och många av dem i de ursprungliga byggnaderna från 1889. Den långa listan av verksamheter som pågår idag är för omfattande för att få plats här men några exempel är ortopedi, urologi, öron-näsa-hals, barnmedicin, onkologi, laboratoriespecialiteter (röntgen, klinisk kemi mm), utbildning och administration.

Västerbottens läns landstings fastighetsavdelning har ända sedan idén offentliggjordes att riva det gamla lasarettet till förmån för en ny psykiatribyggnad, hävdat att det gamla lasarettets byggnader är otjänliga för landstingets verksamheter. Då vårt gamla lasarett utgår i det närmaste ifrån samma planritning som delar av Sophiahemmet ligger det nära till hands att uppfatta det som att Västerbottens läns fastighetsavdelning inte vet vad den talar om.


Ytterligare i linje med detta är att medicinska experter inom det yrkesmedicinska området framhåller de gamla lasarettsbyggnaderna i Umeå som de inom Norrlands universitetssjukhus där man finner allra minst problem med sjukahussyndrom.

Jag vet att Västerbottens läns landsting är långt gånget i processen att riva det kulturhistoriskt och sjukvårdslämpliga (se ovan) gamla lasarettet. Rivning är planerad till sommaren 2018.

Men – det är trots allt inte rivet än och jag uppmanar till besinning. Det är fullt möjligt att placera den nya psykiatribyggnaden på annan plats än på ruinerna av det gamla lasarettet och det senare kan renoveras och användas för avancerad sjukvård, öppenvård, undervisning och administration i för människor mycket trivsamma lokaler att vistas i.

Se för övrigt mina bilder från Sophiahemmets gamla men fint renoverade och fullt funktionella byggnader och inredningar, tagna 180129.

Publicerat iOkategoriserat