Hoppa till innehåll

Om mig

Om mig

Jag är en skrivsugen man med många intressen som skaffat den här sidan för att dela med mig litegrann av det jag håller på med. Till vardags är jag professor i virologi vid Umeå universitet. Mitt jobb där innebär en hel del kul och givande undervisning och väldigt spännande forskning som bland annat handlar om att förstå mer om hur infektioner orsakade av herpesvirus kan vara en orsak till uppkomsten av Alzheimers sjukdom.

De senaste åren har jag valt att engagera mig politiskt. Jag har alltid funderat mycket kring vårt samhälle, hur det styrs och utvecklas, både i smått och stort. Särskilt engagerad är jag i kultur, miljö, integrations- och demokratifrågor. På slutet har jag känt att jag måste börja engagera mig mer eftersom att tiderna är lite förändrade med framväxt av odemokratiska krafter, populism och oro hos människor både här hemma i Sverige på många håll i Europa och andra delar av världen, inte minst i USA, ett land där jag bott flera år och delvis känner mig tillhörig.

Då Centerpartiet håller raka linjer i många av de frågor som engagerar mig som integration, miljö, arbetsmarknad, skola, vård mm, och mina åsikter går nära samman med partiets på de flesta områden, så var det inte så svårt att gå med där och få utlopp för engagemanget. Något som jag inte ångrat en sekund!

Valet 2018 betydde för mig att jag blev vice ordförande i Kulturnämnden i Umeå kommun, ersättare i Kommunfullmäktige i Umeå, ledamot i Norrlandsoperans styrelse, ledamot av UmeåBrå, kommunens pensionärsråd och flera andra spännande uppdrag. Kulturnämndsuppdraget är det mest engagemangs- och tidskrävande. Och passar mig alldeles perfekt. Det har inneburit en snabb inlärning av många saker och många nya möten med trevliga och intressanta människor.

Jag hoppas kunna göra mycket nytta utifrån mina nya plattformar och vara med och påverka samhällsutvecklingen på positiva sätt.

Övrig fritid ägnar jag en del åt läsande och skrivande. Under snart tio år har jag lett ett projekt som syftat till att ge ut en magnifik självbiografi som är skriven av en enkel man från Västerbotten som levde åren 1758 till 1824. Den fantastiska självbiografin, Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, som nedtecknats på 5000 handskrivna sidor, har vi låtit renskriva och ge ut. Den avslutande fjärde delen släpptes hösten 2016 och en mycket användbar, femte, registerdel kom ut den 12 mars 2018. Den tog mycket kraft och gör det nu lättare att ta sig runt i Pehrs självbiografi då vi har ordnat med dertaljrika sak-, ett orts- och ett personregister.

De senaste åren har jag också lagt en del tid och kraft på Västerbottens medicinhistoriska förening och det fina museet som föreningen har haft i den så kallade Rotundan som var belägen i den äldsta delen av Norrrlands universitetssjukhus från 1907, byggnader som ritats av Axel Kumlien och som var mycket lika hans skapelse Sophiahemmet som ligger vid Valhallavägen i Stockholm. Region Västerbotten med benäget bistånd från sin  fastighetsavdelning har tyvärr nyligen rivit dessa unika och fina lokaler, något som även en knapp politisk majoritet i Umeå kommuns Byggnadsnämnd bifallit. Det som möjligen kan trösta är att Region Västerbotten bistår medicinhistoriska föreningen med nyrenoverade, centralt belägna lokaler i det så kallade ”Dallashuset” mellan apoteket och sjukhusbiblioteket för vårt nya museum samt också medel och expertis för att vi ska kunna göra nya, bra utställningar.

Ett annat museum som engagerat mig på senare år är det alldeles, alldeles fantastiska Holmöns båtmuseum. Den verksamheten är som tur är inte rivningshotad utan istället en unik kulturhistorisk upplevelse som ligger därute i Norra Kvarken och bara väntar på Er. Ett alldeles makalöst museum och levande kulturhistoria som verkligen går att ta på och uppleva mycket nära. Förutom museet som innehåller allt om det havsnära livet på Holmöarna och fisket i havet, så har vi också en replik på en lite större fraktbåt, en slup, som tog människor och grejer över Kvarken mellan öarna och fastlandet fordom. Detta seglande museiföremål är i högsta grad i full swing idag och transporterar dagligen människor mellan Byviken på Holmön till och från Stora Fjäderägg där vi driver också ett vandrarhem på sommaren.

Min historia

Jag har alltid betraktat mig som värmlänning eftersom att jag är uppväxt i Karlstad från det att jag var mindre än ett år gammal (starten skedde i Malmö men det har inte satt så djupa spår). På grund av att jag flyttade till Umeå och Västerbotten vid 22 års ålder, att jag bott här sedan dess med kortare avbrott och mycket troligt också på grund av att min mamma och mormor kommer härifrån så börjar den värmländska identiteten att ersättas eller åtminstone få samsas med en västerbottnisk sådan.

Jag är en dubbelnatur som å ena sidan är djupt fascinerad av naturvetenskapen och å andra sidan har ett grundmurat kultur- och historieintresse sedan jag var liten. Det fanns en tid när jag ville satsa på det senare men efter gymnasiet for jag till Oregon i USA ett år för universitetsstudier och där blev jag verkligen motiverad att satsa på läkaryrket. Så blev det till slut efter att jag fått testa på diverse jobb och sysslor under några år (1977-1980) när de då nya intagningsreglerna till högskolan den gången innebar att jag fick skaffa mig arbetsmeriter för att komplettera gymnasiebetygen. Forskningsintresset fanns där tidigt och jag testade flera spännande projekt innan jag hamnade inom infektionsmedicinen och virologin både som laboratorieläkare, lärare och forskare.

Under den här resan så träffade jag min fru Eva och tillsammans har vi tre fantastiska grabbar, Jonathan, Gustaf & Petter, som nu lämnat hemmet för alldeles egna liv och karriärer i databranschen, som lärare och som civilingenjör.

Eva och jag bor kvar i vårt hus som ligger på Berghem i Umeå, alldeles på snubbelavstånd till Umeå universitet där vi båda har våra arbetsplatser.

Det allra senaste och största är att Gustaf och Jennifer fått ett litet barn den 9 januari 2019. Det är en liten pojke, mitt och Evas lilla barnbarn Leo, en riktigt söt, gullig och duktig liten ny människa, tycker hans farföräldrar!

FE slipsklubben

Fredrik Elgh

Fotomodell, slipsklubben.se, hösten 2017