Hoppa till innehåll

Om dansen och Pehr Stenberg i hans levernesbeskrivning – Gunnel Biskop, Danser i bondsonen Pehr Stenbergs självbiografi i slutet av 1700-talet

Här vill jag presentera ytterligare en initierad, viktig och läsvärd artikel som handlar om Pehr Stenberg och hans förehavanden med utgångspunkt i hans självbiografi som vi nyligen publicerat. Denna gång handlar det om Pehrs relation till folkligt dansande. Det framgår på många ställen i självbiografin att han har ett stort intresse för musik och dans. Det framkommer att Pehr spelar fiol och att han lär sig att dansa. Det senare är så viktigt för honom att det beskrivs på många ställen. Inledningsvis är fokus på hans stora svårigheter med dansandet eftersom att han är så blyg, så småningom mer med glädje och stolthet efter att han förkovrat sig i dansandets konst med hjälp av flera lärare. Pehr nämner också ofta sina musikaliska arbeten i självbiografin men tyvärr verkar vare sig dessa eller hans poetiska arbeten, som han också samlade, ha överlevt till vår tid.

Gunnel Biskop, fil.dr. och finlandssvensk folkdansforskare, Helsingfors, är enligt Gunnar Ternhag i en recension 2015 i RIG ”den förmodligen flitigaste danshistorikern på svenska språket [—]. Hon disputerade 2012 i folkloristik vid Åbo akademi på en avhandling om den sceniska folkdansen och den tillhörande insamlingen av danstraditioner i svenska Finland.”
Gunnel har precis publicerat en spännande artikel med titeln Danser i bondsonen Pehr Stenbergs självbiografi i slutet av 1700-talet i tidskriften Folkdansforskning i Norden. Den handlar om dans i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, alltifrån hans ungdom, över universitetsstudierna i Åbo och vidare i Västerbotten som präst och familjefar. Väldigt kul att läsa om de här aspekterna på Pehr S och samtidigt också en föraning om vad mer man kan extrahera ur levernesbeskrivningen om alla hans andra intressen och iakttagelser som på ett lättläst och öppenhjärtigt sätt beskrivs i den omfattande texten.

Här nedan en länk till Gunnel Biskops artikel:

Gunnel Biskop_Danser i bondsonen Pehr Stenbergs självbiografi

Referenser
Gunnel Biskop. Dansen för åskådare. Intresset för folkdansen som estradprodukt och insamlingsobjekt hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland under senare delen av 1800-talet. Avhandling. Åbo Akademi 2012. Svenska, 368 s.

Gunnel Biskop. Menuetten – älsklingsdansen. Om menuetten i Norden – särskilt i Finlands svenskbygder – under trehundrafemtio år. Helsingfors. Finlands Svenska Folkdansring 2015.
Svenska, 327 s.

Gunnel Biskop. Danser i bondsonen Pehr Stenbergs självbiografi i slutet av 1700-talet. Folkdansforskning i Norden 2017:11-21.

Gunnar Ternhag Recension av Gunnel Biskops bok Menuetten – älsklingsdansen. Om menuetten i Norden – särskilt i Finlands svenskbygder – under trehundrafemtio år. RIG 2016;99 (2):126-127.

Publicerat iKultur/kulturhistoria