Hoppa till innehåll

Hållbarhet och hemtjänst i Umeå-politiken!

Som ni kanske vet så har jag ägnat en del tid åt politiken det senaste året. Jag har gjort det för att visa att jag har ett politiskt engagemang, för att jag tycker att det är oerhört viktigt att demokratin stärks och för att jag tror att jag kan få en hel del bra grejer genomförda. Med mitt eget deltagande i kommunalpolitiken och Centerpartiet har jag försökt att tillgodose detta.

Jag fick en hel del personröster och det ihop med min placering på Centerpariets kommunala lista förde mig till en ersättarplats i Umeå kommunalfullmäktige och till att jag blivit vice ordförande i Kulturnämnden mm. Jag är tacksam för förtroendet och tycker att allt detta är jättekul, intressant och viktigt!

Idag är jag med som ersättare i Kommunfullmäktige och försöker här sammanfatta lite om vad som hänt i några viktiga frågor idag, detta ur mitt och Centerns perspektiv:

Skippa parkeringshus i kvarteret Ymer. Nils Seye Larsen (mp) interpellerade om att spara cykelhubben i kvarteret Ymer och inte bygga ett stort, flervånings, parkeringshus där. UPAB (Umeå parkeringsaktiebolag) har faktiskt räknat på detta och parkeringshus behövs inte i nuläget!

Många kloka synpunkter framfördes om varför vi inte ska bygga ett stort parkeringshus mitt i stan. Vi står inför ett klimathot som måste mötas. Då bör vi för framtiden drastiskt minska inflödet av bilburen trafik i centrumfyrkanten.

Kommunledningen säger att vi måste bygga parkeringshus för ”att minska parkeringarna”. Man vill att vi ska ha fler parkeringshubbar. Det förefaller vara märkliga argument. Jag tycker att vi istället ska minska möjligheterna att parkera bilar i centrum för att stimulera till att använda sig av alternativ som apostlahästar, cykel och kollektivtrafik. En kollektivtrafik som måste byggas ut än mer. Och då Umeås landsbygd växer minst lika fort som centrala delar så är det i det här perspektivet helt nödvändigt att ordentligt förbättra kollektivtrafiken på landsbygden så att man kan minska bilanvändandet då man ska ta sig in till centralorten.
En framtida möjlighet är förstås att placera några parkeringshus längre bort från centrum och oroa med skyttel-el-bussar till och från centrum och dessa.

Stimulera inte till mer bilåkande – jobba för att underlätta alternativen!

Att bygga ett parkeringshus innebär också att Hotell Margareta-huset måste rivas. Idag ett relativt anonymt hus men fordom en vacker träbyggnad från byggnationstiden efter branden 1888 som hyst hotell under långliga tider. Det huset borde bevaras och renoveras på ett sätt så att miljön efter Västra esplanaden förbättras nu när Västra länken snart står klar och den gamla E4an ska omvandlas till en stadsgata med handel et c.

Tänk hållbart! Minska markanvändingen för bilar i centrum! Behåll den nybyggda cykelhubben! Skippa idén om parkeringshus i kvarteret Ymer! Restaurera Margareta till ursprunglig utformning!

Hotell Margareta i kvarteret Ymer, Umeå, 1940.


Minska klimatutsläppen var rubriken på en interpellation från Åsa Bäckström (v) som kritiserade att Umeå kommun inte riktigt tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Detta startade en lång debatt där det framgick att många fullmäktigeledamöter verkar ta hållbarhetsfrågorna och klimatutsläppsproblematiken på fullaste allvar. Däremot är det uppenbart att åsikterna går isär kring några viktiga frågor. En oerhört viktig möjlighet gäller transporterna från vår del av världen och kanske främst söderut. I detta nu har vi ett massivt flygande mot framförallt Stockholm som, om vi ska lyckas vara miljösmarta, måste minskas. Det är inte troligt att flyget kommer att kunna göras elburet inom överskådlig tid. Däremot finns spåren för tåget och skall utnyttjas på ett helt annat sätt än som görs idag. Det måste göras fördelaktigt att åka tåg. Enda möjligheten är att vi får mycket fler avgångar på tider som funkar, många fler och bättre vagnar, moderna och snabba tåg samt en effektivisering av Kramforsbanan så att restiden mellan Umeå och huvudstaden minskas till 5 timmar eller mindre. Tågresandet måste göras radikalt billigare för att detta klimatsmarta ressätt ska vara konkurrenskraftigt gentemot flyget.

Bättre, modernare, sitt- och ligg-vänliga, längre, fler och billigare tåg behövs för att det ska funka att ta tåget till och från Umeå.

En vacker dag kommer flyget att bli klimatsmart det också. Mycket är på gång, både vad gäller bränslen och eldrift men det kommer att ta mycket lång tid innan miljökostnaderna för flyget blir i paritet med tågets. Under den tid detta, mycket hoppfulla utvecklingsarbete, tar måste vi utnyttja de redan existerande spåren. Spår som betalats över skattsedeln. Det är rimligt att mycket större andel av vårt resande görs med tåget om förutsättningarna blir bättre. Under det senaste året har jag utnyttjat tåget för många av mina resor söderut. Jag tycker att det funkar hyfsat men först när priset blir rätt, avgångarna fler, tågen snabbare, längre och modernare, kommer det att bli ett reellt alternativ. Glädjande är idag att tågresorna ökar i antal och att flygets volymsutveckling för första gången avstannat.

För att snabba på utvecklingen här måste vi kraftfullt pressa departement och aktörer. Vi måste också se till att öka antalet spårbundna tjänsteresor för personal, tjänstemän och politiker verksamma i Umeå kommun och att kommunen påverkar leverantörer och andra till kommunen knutna att göra detsamma.

Umeå har en mycket god möjlighet att vara ledande när det gäller hållbarhet. På grund av det akuta klimathotet har vi inget val, vi måste lyckas! Det finns tusen och en andra möjligheter att göra vår kommun och dess verksamheter hållbara och till dem vill jag snart återkomma!

Full rulle i Umeå kommuns fullmäktige med Robert Axebro (c), framgångsrikt debatterandes behållandet av Lagen om valfrihet (LOV) i vår hemtjänst.

Fortsatt valfrihet i hemtjänsten enligt LOV! Umeås hemtjänst drivs idag dels av Umeå kommun (46%) och dels av 18 privata aktörer (54%). Hemtjänst enligt Lagen om valfrihet (LOV) bedrivs i Umeå sedan många år med stor nöjdhet bland brukarna i kommunens alla delar. Till och med högst i landet enligt Socialstyrelsens undersökning. Huvudanledningarna till det är trygghet och en begränsad mängd personer som hemtjänstens brukare kommer i kontakt med. När det gäller större aktörer som t ex kommunen är just detta ofta ett problem, dvs att brukarna träffar väldigt mycket personal.

Den valfria delen av hemtjänsten bedrivs stabilt av 18 aktörer. Majoriteten av dessa är små, kvinnodominerade företag. Detta sker i samklang med att Umeå kommun har en av Sveriges lägsta kostnader för hemtjänsten.
Nu vill socialdemokraterna och vänsterpartiet riva upp det här och börja med upphandlingar istället.

Inför vi hemtjänst organiserad genom Lagen om upphandling (LOU) är det stor risk att

– kostnaderna ökar

– valfriheten minskar

– brukarna får alltfler utövare att träffa i sina hem

– situationen för hemtjänstbrukarna blir riktigt osäker varje gång hemtjänst enligt LOU ska upphandlas

– den valfria delen begränsas till marknadens största aktörer (Attendo etc.). Därmed blir valfriheten rejält inskränkt och troligen driver detta också kostnaderna uppåt. Samt att 17 idag välfungerande, små, kvinnodominerade, lokala hemtjänstföretag slås ut

– att personal försvinner eftersom att anställningsosäkerheten blir stor

Det finns förstås mycket att göra inom ramen för nuvarande system men det är också värt att påpeka att både Umeås privata hemtjänstutövare och de kommunala bedriver utmärkt verksamhet enligt brukarna. Den privata delen, de 18 företagen som bedriver 54% av hemtjänsten idag, är dock bättre än den kommunala delen enligt tillgänglig kunskap. Detta är ju en fantastisk situation och gör att det ger incitament för att ytterligare slipa på kvaliteten i verksamheterna, inte minst för kommunen.

Gudskelov röstade Umeås kommunfullmäktige för att behålla hemtjänst med valfrihet i enlighet med LOV denna dag!

Vera Frisén ”Aftonstämning”, 1930- alternativt 1940-tal.
Publicerat iPolitik