Hoppa till innehåll

Bort med bilarnas utsläpp och växthuspåverkan!!

Vi måste göra allt vi förmår och lite till för att minska vårt enskilda fossila bränsleavtryck. En mycket viktig riktning att ta är att minska utsläppen från bilarna.

Centerpartiet (och jag) vill göra det enklare och billigare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el. Bilen som transportmedel är ju så praktisk och något vi vant oss vid att alltid ha till hands, så det blir svårt om ens omöjligt att vara utan den under överskådlig tid. Men då måste det bli slut på allt utspyende av avgaser och koldioxid som både förgiftar oss och ökar temperaturen på jorden. Det är självklarheter förstås men inte helt enkelt att uppnå.

Vi måste minska utsläppen från bilarna! Och vi tänker oss att det ska göras på flera sätt och i flera steg. Vi ska dels sluta slösa, det vill säga effektivisera energianvändningen, och dels ställa om så att fler bilar av alla slag drivs av förnybara drivmedel och el.

Det kan vi bara göra den politiska, demokratiska vägen och med Centerpartiets program för detta blir det möjligt.

För oss är det viktigt att det är de miljöfarliga och växthuseffektsgenererande utsläppen vi ska jaga, inte bilarna. Att kunna transportera sig med bil är helt nödvändigt för att många människors vardag ska fungera och något som vi kommer att ha mycket svårt att sluta använda av många skäl.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att människor ska kunna resa mer, snabbare, säkrare och bättre framöver, samtidigt som vi radikalt ska minska transporternas påverkan på klimat och miljö. Vi är övertygad att detta ska gå att göra med tillgänglig teknik och teknik och uppfinningar som ligger alldeles om hörnet. Där tänker vi oss bättre, miljövänligare och effektivare batterier, förbättrad teknik för användning av vätgas som drivmedel i fordonen, karosser som fungerar som solceller, vägar med kontinuerlig elförsörjning av fordonen och mycket annat. Vi vill självfallet satsa på ännu mer forskning än idag på de här viktiga områdena! Svensk teknik är världsledande och kan bli ännu bättre!

Det är mycket som är positivt redan nu! Personbilar i Sverige har nämligen minskat sina utsläpp de senaste decennierna, men tyvärr är vi otåliga för det har inte skett snabbt nog och omställningen till icke fossildrivna fordon går för långsamt.

Vi inser att valet vid nybilsinköp är helt avgörande för hur det ska gå med utsläppen. Därför vill vi införa en grön bilbonus upp till 100 000 kronor vid inköp av en ny och riktigt miljövänlig bil. Den frikostiga bonusen som vi är övertygade ska locka till gröna bilval finansieras av en hög avgift på de bilar som släpper ut mest.

Samtidigt som vi gör det så vill vi bygga ut laddinfrastrukturen över hela landet i en allt ökande takt! Det ska gå att ladda sin bil överallt och inget hörn av landet är viktigare än nåt annat! Samma sak ska gälla vätgastankning förstås när den tekniken börjar bli mer tillgänglig.

I Umeå gäller det att snabbt öka antalet tillgängliga parkeringsplatser med laddstolpe för elbil nu när elbils- och laddhybridförsäljningen ökar lavinartat!!

Vi har ett viktigt mål med allt detta och det är att bara bilar som går på el och förnybara drivmedel ska säljas i Sverige år 2030. Då får vi en snabb utfasning av fossilbränsleslukande fordon och en allt mindre miljöbelastning på vår jord.

Publicerat iOkategoriserat